Mart v. o. s.

533 62 Svojšice 50, Tel.: 00420 466 972 610, Fax: 00420 466 972 612, Mobil: +420 602 416 941


Mart v.o.s.
Fotogalerie
Chata pod sjezdovkou
MART-PLASTIC s.r.o. - netfirmy.czPlastové výrobky - netfirmy.cz

Náhradní plnění:  

MART v.o.s. zprostředkuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to, odběrem zboží od firmy MART-Plastic s.r.o. která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Praktické vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) s platností od 1.1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak tento zákon splnit:

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %).

2. Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
- do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce . Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

Jak se vypočítá náhradní plnění?

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku: cca 21 119 Kč

Pokud organizaci chybí jedna osoba ze ZP musí za ní do státního odvést 2,5 násobek:

2,5 x 21 119 = 52 797,50 Kč

Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 52 797,50 = 105 595,- Kč atd.

 Konkrétní příklad 

Firma MART-Plastic s.r.o. zaměstnává 22 osob se ZP.

Firma MART-Plastic s.r.o. zrealizuje s odběratelem obrat (bez DPH) 1 000 000,- Kč. Pro zjištění počtu osob, které lze započítat do náhradního plnění se tento obrat (bez DPH) vydělí 7-mi násobkem průměrné mzdy.

7 x 21 119 = 147 833
pak
1 000 000 : 147 833 = 6,76

 Výsledek pak značí kolik osob můžeme započítat do náhradního plnění.

Pokud je toto číslo větší než počet zaměstnanců u firmy MART-Plastic s.r.o., pak lze započíst pouze počet zaměstnanců u firmy MART-Plastic s.r.o. (tedy 23) a ne více! Toto je zásadní rozdíl proti roku 2004, kdy ještě nebyl rozhodující počet zaměstnanců, ale pouze realizovaný obrat!

Odběratelé – mají-li více než 25 zaměstnanců

Při počtu zaměstnanců(přepočteném) musíte buď zaměstnat osob se ZP nebo zaplatit ročně odvod Kč nebo odebrat ročně od firmy ŘHP za
25 1,00 52 797,- 147 833,-
50 2,00 105 594,- 295 666,-
100 4,00 211 188,- 591 332,-
200 8,00 422 376,- 1 182 664,-
300 12,00 633 564,- 1 773 996,-
400 16,00 844 752,- 2 365 328,-
500 20,00 1 055 940,- 2 956 660,-

V tabulce uvedené hodnoty mohou být na konci roku vždy mírně odlišné vzhledem k nárůstu měsíční průměrné mzdy v ČR vyhlašované ČSÚ k 30. 9. sledovaného roku. Přepočet vychází z předpokladu 21 119 Kč.

Kontakt

MART v. o. s.,
Svojšice 96
533 62 Svojšice
Česká Republika

mart@mart-plastic.eu 

Tel.: 00420 466 972 610
Fax: 00420 466 972 612

Firma spadá do evidence EET.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies